Mulligan introduksjon og øvre kvadrant Trondheim | 28. okt., 09:00 – 29. okt., 17:00 Trondheim, Carl Johans gate 3, 7010 Trondheim, Norway

Timeplan

Få billetter


  • 3 timer

    Introduksjonskurs


  • 28 timer 30 minutter

    Øvre kvadrant